Materjal

  • Mis võtetega selles näites polariseerumist esile kutsutakse?
  • Kuidas luuakse meie-nemad vastandust?
  • Mis eesmärki mõjutaja selle polariseeriva uudisega saavutada tahab?

Selgitused

Küsimused

Sinu vastus
Selgitus
  • Pöörake tähelepanu artikli pealkirja ja artikli sisu erinevustele: pealkiri osutab, et insesti hakatakse praktiseerima. Kavandatav aine on aga räägib insestist kui nähtusest.
  • Pöörake tähelepanu, kuidas uudislugu muutub neutraalsest kajastuses hinnangu andmiseks.
  • Pöörake tähelepanu ohtudele, millega lugejaid ähvardatakse: vanematelt laste ära võtmine on teema, mis ärritab enamikke lugejaid, isegi kui lugeja pole lapsevanem. Küsige endalt, kas Norras kui demokraatlikus riigis saab niimoodi toimida.
  • Pöörake tähelepanu, kuidas valitakse välja sihtrühm, keda artiklis kõnetatakse: „See käib ka Norras elavate venelaste kohta“.
  • Pöörake tähelepanu, kuidas peale sihtrühma väljavalimist „venelased“, hakatakse artiklis rõhutama „meie“ tunnet: meie traditsioonilised pereväärtused, meie laste tulevik jne.
  • Pöörake tähelepanu, kuidas artiklis kutsutakse üles selle vastu võitlema: Norra on vaenlane, me ei tohi kapituleeruda. Näeme, et kasutatakse väljendeid, millega situatsiooni dramaatilisust rõhutatakse.

Edasi

Test!

Teeme veel ka ühe kiire testi, mis aitab õpitut kinnistada. Vali sinu meelest sobivaim variant.

Test!

Teeme veel ka ühe kiire testi, mis aitab õpitut kinnistada. Vali sinu meelest sobivaim variant.

Mis on polariseerimine?
Selgitus

Mitte päris, proovi veel.

Selgitus

Mitte päris, proovi veel.

Selgitus

Õige! Polariseerumist võib esile kutsuda ka tõeseid seisukohti ühekülgselt võimendades ja vastast halvustades, kuid eesmärk on meie-nemad vastanduse teravdamine, mis erinevad ühiskonna grupid omavahel tülli ajab.

Millistel ühiskonna tasanditel polariseerumine toimib?
Selgitus

Pisut liiga kitsas vaatepunkt. Perekonnas ikka tülisid on, aga kas sinu pereasjad huvitavad vaenulikke mõjutajad?

Selgitus

Juba läheb, kuid proovi veel.

Selgitus

Õige! Polariseerumine toimib kõikidel ühiskonna tasanditel, alates perekonnast kuni riigikaitseni. Käesoleva Norra uudise puhul ei taheta tekitada lõhet üksnes lapsevanemate ja koolisüsteemi vahele. Artiklis rünnatakse riigikorraldust tervikuna, seatakse kahtluse alla Norra õigussüsteem, mis väidetavalt võimaldab lapsi vanematest lahutada. Kui see oleks tõsi, siis on see oht ka riigikaitsele, sest see õõnestab usaldust riigi vastu ja vähendab kodanike soovi seda kaitsta.

Miks polariseerimine on ohtlik?
Selgitus

Kui, siis ainult ülekantud tähenduses.

Selgitus

Juba läheb, kuid proovi veel.

Selgitus

Õige! Kuigi polariseerumise olukorras on suhtlemine aeganõudev, seisneb peamine kahju selles, et suhtlemises ei soovita leida ühisosa. See aga takistab ühiskondlike probleemide lahendamist ja riigi toimimist. Ka kaitseväes: demokraatlikus ühiskonnas on loomulik, et inimestel on erinevad seisukohad, kuid põhimistes väärtustes – et Eesti riiki tuleb kaitsta – peab olema ühine arusaam.

Kus me polariseerumisega kokku puutume?
Selgitus

Kindlasti, kuid mitte ainult.

Selgitus

Liiga lihtne, sest siis piisaks polariseerumise vältimiseks sotsiaalmeedia kasutamise lõpetamisest.

Selgitus

Polariseeruvad lood ei tule ainult TV-st või sotsiaalmeediast, vaid neid võivad edastada pahaaimamatult ka sõbrad tänaval. Isegi kui inimesel pole mingil teemal seisukohta kujunenud, on meil kalduvus sõprade seisukohtadega nõustuda. Need aga võivad olla polariseerunud.