Kui külastate meie veebilehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed teie poolt kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning kasutame neid üksnes isikustamata kujul. Andmeid kogume ja säilitame selle kohta, millist võrgulehe osa te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.