Moodustage rühm (3-4 liiget). Otsige Postimees.ee, Delfi.ee, EPL.ee viimase kolme kuu jooksul ilmunud lugude, fotode või kommentaaride hulgast kolm konkreetset näidet, mille puhul teie hinnangul alusetult halvustatakse või naeruvääristatakse Eesti riiki, riigikaitset, või NATO liitlasi. Kopeerige ja postitage iga näide (tsitaat, tekstilõik või pilt) märgitud lahtritesse.

Arutage oma rühma liikmetega iga näite puhul:

  1. Keda või mida selles näites halvustatakse?
  2. Milliseid halvustamise võtteid selles näites kasutatakse? (nt negatiivse varjundiga nimetuste kasutamine, süüdistamine, naeruvääristamine, seostamine mõne negatiivse sündmuse või tegelasega)
  3. Keda või mida võib selline halvustamine kahjustada? Kuidas? Kelle jaoks ja kuidas võib selline kahjustamine olla kasulik?

Kirjutage arutelu tulemustest lähtudes iga näite kõrvale analüüsi lahtrisse selgitus, kuidas selles näites halvustamine väljendub ja milline võib olla selle mõju.

Analüüs

Analüüs

1. näide

Sinu vastus
Selgitus
Lubatud on .pdf, .jpg ja .png formaadis failide üles laadimine.
… või laadige üles pilt
Sinu vastus
Selgitus

2. näide

Sinu vastus
Selgitus
Lubatud on .pdf, .jpg ja .png formaadis failide üles laadimine.
… või laadige üles pilt
Sinu vastus
Selgitus

3. näide

Sinu vastus
Selgitus
Lubatud on .pdf, .jpg ja .png formaadis failide üles laadimine.
… või laadige üles pilt
Sinu vastus
Selgitus