NATO ja liitlasriigid on avaldanud põhjalikke raporteid info- ja küberrünnakute kohta, mida Venemaa on teiste riikide vastu korraldanud. Venemaa on oma riiklikes kanalites neid süüdistusi eitanud ning ühtlasi kujutanud NATO esindajaid ja nende esitatud süüdistusi pahatahtlikena, ebausaldusväärsetena või naeruväärsetena.

Näitame sulle lauseid, mis pärinevad Venemaa valitsuse rahastatud infokanali RT.com lugudest, milles vastatakse NATO kriitikale Venemaa küberrünnakute suunal. Sinu ülesandeks on iga lause puhul lühidalt selgitada, milliste sõnade ja väljendite kasutamine viitab, et tegemist on NATO või selle liitlasriikide pahatahtliku halvustamise või naeruvääristamisega, mitte sisuliste argumentidega.

Selgitused

Vaatame, kuidas läks!

Küsimused

“Päris tõendite puudumisel hakkavad inimesed, kes on varemgi Venemaad erinevates küberkuritegudes süüdistanud, spekuleerima.”
Sinu vastus
Selgitus

Väljend “päris tõendite puudumisel” jätab eksliku mulje, et NATO tõendusmaterjalid Venemaa korraldatud info- ja küberrünnakute kohta on alusetud või välja mõeldud. Sõna ‘spekuleerima’ kasutamisega püütakse kujutada liitlasi pahatahtlike või teadmatutena.

“Tõendite puudumist ja poliitilist motivatsiooni selle ilmselgelt orkestreeritud informatsioonirünnaku taga on võimatu mitte märgata“
Sinu vastus
Selgitus

Ekslikult väidetakse, et NATO-l puuduvad tõendusmaterjalid Venemaa korraldatud info- ja küberrünnakute kohta. Väljendeid ‘poliitiline motivatsioon’ ja ‘orkestreeritud informatsioonirünnak’ kasutades kujutatakse liitlasi pahatahtlike ja agressiivsetena.

“Kuigi Washington pidevalt süüdistab Venemaad „häkkimises“, keeldub ta neile väidetele tõendeid esitamast, sest USAl lihtsalt puuduvad tõendid, mida poleks piinlik spetsialistide ette tuua.”
Sinu vastus
Selgitus

“Washington” tähendab selles lauses USA valitsust. Püütakse jätta mulje, et USA valitsuse tõendusmaterjalid Venemaa korraldatud küberrünnakute kohta on alusetud ning nende esitamine oleks ‘piinlik’. Nii väites püütakse USA valitsust naeruvääristada.

“Lääneriikide käitumismustriks on kasutada meediat, et võimendada Venemaa vastaseid süüdistusi, pakkumata tõendeid, mis neid väiteid kinnitaks.”
Sinu vastus
Selgitus

Sõna ‘käitumismuster’ kasutades püütakse jätta mulje, et lääneriigid (NATO) süüdistavad ajakirjanduse vahendusel Venemaad info- ja küberrünnakutes pidevalt ja alusetult. Ekslikult jäetakse mulje, et NATO-l puuduvad tõendusmaterjalid Venemaa korraldatud info- ja küberrünnakute kohta.